Categorie: Nieuws

Vergunningen zijn aangevraagd

Vattenfall heeft de vergunningen aangevraagd voor de realisatie van Windpark Eemshaven-West. De aanvraag van de vergunningen is de volgende stap in de...

Voorkeursalternatief is bekend

Dit voorjaar konden omwonenden binnen een straal 1.500 meter rondom Windpark Eemshaven-West hun mening geven over de manier...

Tussentijdse resultaten MER

De milieueffectenrapportage (MER) beschrijft het onderzoek naar de effecten van een plan op het milieu. Bijvoorbeeld op natuur,...