Nieuws

Ontwerpbesluit Windpark Eemshaven-West ter inzage 

Eind vorig jaar zijn de vergunningen aangevraagd voor de realisatie van Windpark Eemshaven-West. Deze vergunningen zijn beoordeeld door de provincie. De hierop volgende ontwerpbesluiten liggen vanaf 21 april t/m 1 juni ter inzage bij de provincie Groningen. Het is gedurende deze periode mogelijk om formeel op deze besluiten te reageren door een zienswijze in te dienen.

Na het behandelen en beantwoorden van eventuele zienswijzen verleent de provincie de benodigde en eventueel naar aanleiding van zienswijzen aangepaste vergunningen. Daarna volgt mogelijk nog een beroepsprocedure bij de Raad van State. Als de wettelijke termijn hiervoor is afgerond, kan Vattenfall starten met de voorbereidingen van de bouw. De verwachting is dat we de aanbesteding in 2023 afronden en in 2024 kunnen starten met de bouw.  

Meer informatie over de ontwerpbesluiten is hier te vinden.  

Inspraak- en informatiebijeenkomst

De provincie Groningen organiseert in verband met de ter inzage legging van de ontwerpbesluiten van het windpark Eemshaven-West op donderdag 12 mei tussen 19.00 en 21.00 uur een inspraak- en informatiebijeenkomst in Hotel Ekamper, Radsweg 12 te Roodeschool. U kunt tijdens deze avond de ontwerpbesluiten inzien, uitleg ontvangen over de plannen en eventueel vragen stellen. Ook kunt u (mondeling) uw zienswijze indienen.
Volg Vattenfall

Over Vattenfall

In Nederland was Vattenfall tot 2019 actief als Nuon. Voortaan gaan we verder onder een nieuwe naam: Vattenfall. We produceren en leveren elektriciteit, warmte, koude en gas en bieden klanten verschillende duurzame oplossingen. Binnen één generatie willen we fossielvrij leven mogelijk maken. Daarom investeren we fors in wind- en zonne-energie. Zo werken we aan een duurzame wereld, voor nu en in de toekomst