Initiatiefnemers

Vattenfall is één van de grootste energieleveranciers van elektriciteit en warmte in Europa. Met meer dan 35 jaar ervaring in wind zijn wij marktleider in windenergie en lopen we voorop in de ontwikkeling van nieuwe windparken.  Samen met Stichting Eemswind, Drei Meulen Wind en Energie Coöperatie Oudeschip en Omstreken hebben we het initiatief genomen voor de ontwikkeling van Windpark Eemshaven-West.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Over Stichting Eemswind

Grondeigenaren van de Emmapolder en de Eemspolder hebben zich verenigd in Stichting Eemswind. Samen met Stichting Eemswind wil Vattenfall Windpark Eemshaven-West ontwikkelen. Er zijn afspraken gemaakt met de stichting over de uitkering van een deel van haar inkomsten aan direct omwonenden van Windpark Eemshaven-West. Daarnaast zullen de gezamenlijke grondeigenaren drie windturbines in eigen beheer lokaal exploiteren via Drei Meulen Wind BV.

Over Energie Coöperatie Oudeschip & Omstreken

De Energie Coöperatie Oudeschip & Omstreken wil zowel de lasten als de lusten bij de opwek van groene energie eerlijk verdelen. Met de provincie Groningen is afgesproken dat 10 procent van de molens van het windpark door een lokale coöperatie wordt ontwikkeld. Energie Coöperatie Oudeschip & Omstreken ontwikkelt twee dorpsmolens binnen het windpark. Ook zal de coöperatie het gebiedsfonds beheren. Energie Coöperatie Oudeschip & Omstreken is van plan om twee dorpsmolens te realiseren binnen het windpark. Ook zal de coöperatie het nog op te richten gebiedsfonds beheren. Bekijk voor meer informatie over de coöperatie op de website.  

Over Vattenfall

Fossielvrij binnen één generatie

In Nederland, Zweden, Duitsland, Denemarken, Finland, Groot-Brittannië en Frankrijk werken we met ongeveer 20.000 collega’s aan een duidelijk doel: een fossielvrij leven binnen één generatie realiseren. Dat is een stevige ambitie.  Maar wij zijn vastberaden om het verschil te maken, te beginnen bij onszelf. Daarom bouwen we onze eigen energieproductie op basis van fossiele brandstoffen af en investeren we in de productie van duurzame energie, zoals zon en wind. Daarnaast gaan we ook actief samenwerkingen aan om de noodzakelijke stappen te zetten voor een duurzame toekomst. 

Dat doen we samen

In onze projecten betrekken we de omgeving bij onze plannen. We luisteren en vinden dat burgers en ondernemers moeten kunnen profiteren van onze energiebronnen in hun omgeving. Samen met industrieën, overheden, bedrijven en onze klanten werken aan dat éne ultieme doel: fossielvrij leven, binnen één generatie.

Meer weten over Vattenfall?

Bekijk onze website en ontdek wat we nog meer doen om onze ambitie waar te maken. Ben je benieuwd naar onze andere windparken in Nederland? Ga dan naar deze pagina. Of stel ons een vraag via het contactformulier.Volg Vattenfall

Over Vattenfall

In Nederland was Vattenfall tot 2019 actief als Nuon. Voortaan gaan we verder onder een nieuwe naam: Vattenfall. We produceren en leveren elektriciteit, warmte, koude en gas en bieden klanten verschillende duurzame oplossingen. Binnen één generatie willen we fossielvrij leven mogelijk maken. Daarom investeren we fors in wind- en zonne-energie. Zo werken we aan een duurzame wereld, voor nu en in de toekomst