Notitie Reikwijdte en Detailniveau

Van dinsdag 14 juli tot en met maandag 7 september ligt de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor Windpark Eemshaven-West ter inzage.

Het doel van deze notitie is belanghebbenden informeren over de plannen voor het windpark. Ook beschrijft de NRD wat er in de milieueffectrapportage onderzocht wordt. Vanwege de zomervakantie is de terinzagelegging verlengd van zes naar acht weken. Tot en met 7 september kan iedereen reageren.

Openbare informatiebijeenkomst NRD

De provincie Groningen organiseert vanwege de terinzagelegging van de NRD een informatiebijeenkomst. De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 26 augustus 2020 van 19.00 tot 21.00 uur in ‘Hotel Ekamper’ aan de Radsweg 12 in Roodeschool.

Om de bijeenkomst zo veilig mogelijk te laten verlopen, bent u vanwege het coronavirus verplicht om zich aan te melden voor deze avond en een bepaald tijdslot te kiezen. U kunt zich hier aanmelden: www.provinciegroningen.nl/eemshavenwest.

Tijdens de bijeenkomst, waarbij Vattenfall en Stichting Eemswind ook aanwezig zijn, kunt u de Notitie inzien, geven we uitleg over de plannen en kunt u eventueel vragen stellen. Ook kunt u (mondeling) uw zienswijze indienen. U bent van harte welkom.

Deze avond volgt op een bijeenkomst voor de directe omwonenden van het geplande windpark. Die bewoners zijn begin juli door Vattenfall schriftelijk uitgenodigd voor deze bijeenkomst.

Raadpleeg voor meer informatie over de NRD de website van de provincie.Volg Vattenfall

Over Vattenfall

Vattenfall produceert en levert elektriciteit, warmte, koude en gas en biedt klanten verschillende duurzame oplossingen. Het Zweedse energiebedrijf investeert fors in windenergie, als één van de oplossingen om in de toekomst minder afhankelijk te zijn van het gebruik van fossiele brandstoffen.