Vergunningen zijn aangevraagd

Vattenfall heeft de vergunningen aangevraagd voor de realisatie van Windpark Eemshaven-West. De aanvraag van de vergunningen is de volgende stap in de...

Voorkeursalternatief is bekend

Dit voorjaar konden omwonenden binnen een straal 1.500 meter rondom Windpark Eemshaven-West hun mening geven over de manier...

Tussentijdse resultaten MER

De milieueffectenrapportage (MER) beschrijft het onderzoek naar de effecten van een plan op het milieu. Bijvoorbeeld op natuur,...Volg Vattenfall

Over Vattenfall

In Nederland was Vattenfall tot 2019 actief als Nuon. Voortaan gaan we verder onder een nieuwe naam: Vattenfall. We produceren en leveren elektriciteit, warmte, koude en gas en bieden klanten verschillende duurzame oplossingen. Binnen één generatie willen we fossielvrij leven mogelijk maken. Daarom investeren we fors in wind- en zonne-energie. Zo werken we aan een duurzame wereld, voor nu en in de toekomst