Nieuws

Vergunningen zijn aangevraagd

Vattenfall heeft de vergunningen aangevraagd voor de realisatie van Windpark Eemshaven-West. De aanvraag van de vergunningen is de volgende stap in de ontwikkeling van het windpark, nadat het voorkeursalternatief (de gewenste opstelling) van windpark Eemshaven-West eerder dit najaar door de provincie Groningen was vastgesteld. De aanvragen zijn ingediend bij de provincie. Het gaat om de vergunning en ontheffing op basis van de Wet natuurbescherming, de watervergunning en de omgevingsvergunning. 

Na beoordeling door de provincie volgen er ontwerpbesluiten. Deze ontwerpbesluiten liggen vervolgens zes weken ter inzage bij de provincie Groningen. Het is gedurende deze periode formeel mogelijk op deze besluiten te reageren door een zienswijze in te dienen. Meer informatie over deze besluiten en de procedure volgt te zijner tijd vanuit de provincie Groningen. 

Na het behandelen en beantwoorden van eventuele zienswijzen verleent de provincie de benodigde en eventueel naar aanleiding van de zienswijzen aangepaste vergunningen. Daarna volgt mogelijk nog  een beroepsprocedure bij de Raad van State. Als de wettelijke termijn hiervoor is afgerond, gaat Vattenfall starten met de voorbereidingen van de bouw (aanbesteding 2022/2023 en start bouw 2024).
Volg Vattenfall

Over Vattenfall

In Nederland was Vattenfall tot 2019 actief als Nuon. Voortaan gaan we verder onder een nieuwe naam: Vattenfall. We produceren en leveren elektriciteit, warmte, koude en gas en bieden klanten verschillende duurzame oplossingen. Binnen één generatie willen we fossielvrij leven mogelijk maken. Daarom investeren we fors in wind- en zonne-energie. Zo werken we aan een duurzame wereld, voor nu en in de toekomst