Nieuws

Goede opkomst tijdens informatieavond Windpark Eemshaven West

Informatieavond Windpark Eemshaven West

Op woensdag 17 januari organiseerde de provincie Groningen een informatiebijeenkomst in Hotel Ekamper in het kader van de planologische procedure van het windpark. Initiatiefnemers Energiecoöperatie Oudeschip en Omstreken, Drei Meulen Wind BV en Vattenfall waren ook aanwezig. Het doel van de avond was om de omgeving te informeren over het concept Provinciaal Inpassingsplan (PIP) en de diverse ontwerpvergunningen. De sfeer was positief en de opkomst goed, mede omdat het gelijktijdig georganiseerd werd met de ter inzagelegging van het concept PIP van de Oostpolder.

In gesprek

De avond bood veel ruimte om in gesprek te gaan met vertegenwoordigers van de provincie, maar ook met de initiatiefnemers van het project en de onderzoekbureaus die aan het project gewerkt hebben, zoals bureau Pondera. Daarnaast konden vragen gesteld worden over het pakket aan mitigerende en compenserende maatregelen die vanuit de initiatiefnemers ondernomen worden en kon men in gesprek met de Energiecoöperatie Oudeschip en Omstreken. Veel interesse was er met name voor de vrijwillige toepassing van de transpondertechniek om de luchtvaartverlichting te mitigeren. Een van de mitigerende maatregelen die de initiatiefnemers zullen toepassen. Hierdoor gaat de verlichting alleen aan in het geval er een vliegtuig of helikopter het windpark nadert. Wanneer het vliegtuig gepasseerd is gaat de verlichting uit en keert de duisternis in het gebied terug.

Hoe ziet het vervolg eruit?

De zienswijzeperiode, waarbij iedereen een zienswijze in kan dienen, loopt af op 31 januari. Hierna zullen de zienswijzen door het bevoegd gezag behandeld worden en zal men toewerken naar definitieve besluiten. Deze definitieve besluiten zullen naar verwachting in april en mei 2024 weer ter inzage worden gelegd zodat iedereen kan zien wat er met de zienswijze gebeurd is. Na ontvangst van de definitieve besluiten zullen de initiatiefnemers de aanbesteding van het windpark starten en hopen we in 2025 te starten met de bouw. Het streven is vervolgens dat in 2027 de eerste groene stroom aan het net geleverd kan worden.

Bekijk hieronder de videoreportage van de informatiebijeenkomst over de Oostpolder en Windpark Eemshaven West.
Volg Vattenfall

Over Vattenfall

In Nederland was Vattenfall tot 2019 actief als Nuon. Voortaan gaan we verder onder een nieuwe naam: Vattenfall. We produceren en leveren elektriciteit, warmte, koude en gas en bieden klanten verschillende duurzame oplossingen. Binnen één generatie willen we fossielvrij leven mogelijk maken. Daarom investeren we fors in wind- en zonne-energie. Zo werken we aan een duurzame wereld, voor nu en in de toekomst