Nieuws

Voorkeursalternatief is bekend

Dit voorjaar konden omwonenden binnen een straal 1.500 meter rondom Windpark Eemshaven-West hun mening geven over de manier waarop windmolens geplaatst worden in het gebied Eemshaven-West. We hebben gevraagd naar welk alternatief hun voorkeur uitgaat. Recent heeft de provincie een keuze gemaakt voor het voorkeursalternatief. Meer informatie daarover vind je in dit nieuwsbericht.


Terugblik op proces

Omwonenden die de enquête hebben ingevuld (69%), hebben een voorkeur voor de opstellingen met vier rijen (variant C17 en C18). De provincie heeft vervolgens gevraagd een vijfde voorstel voor een mogelijke opstelling uit te werken – opstelling C16. Hierbij is er sprake van vier rijen, maar is de dichtstbijzijnde windmolen bij een woning weggelaten. De provincie Groningen heeft gekeken naar de uitkomsten van de enquête, de effecten op de omgeving, landschap en natuur, de energieopbrengst en de eerder afgesproken uitgangspunten voor de ontwikkeling van een windpark in het gebied Eemshaven-West. Vervolgens heeft de provincie een keuze gemaakt voor opstelling C16. Een keuze die volgens hen recht doet aan verschillende belangen die er spelen.

Bij voorkeursalternatief C16

  • Is de afstand van de windturbines tot de dichtstbijzijnde woning groter dan bij de onderzochte opstellingen met drie rijen, door het weglaten van de dichtstbijzijnde windturbine bij een woning;
  • Is de energieopbrengst hoger dan bij de opstellingen met drie rijen en levert het windpark daarmee een belangrijke bijdrage aan de energietransitie in de provincie Groningen;
  • Komt er een extra dorpsmolen voor de omgeving beschikbaar, ontwikkeld door Energiecoöperatie Oudeschip & Omstreken;
  • Zijn er extra financiële vergoedingen en maatregelen. Zoals maximaal 1 uur slagschaduw per jaar, maximale geluidsbelasting van 39 dB in de nacht en de mogelijkheid om de verlichting op de turbines aan- en uit te schakelen.


Vervolgstappen

De keuze voor een voorkeursalternatief is een belangrijke stap in de ontwikkeling van Windpark Eemshaven-West. Dit voorkeursalternatief wordt vastgelegd in het provinciaal inpassingsplan (PIP). Hierna kunnen we als initiatiefnemers starten met het aanvragen van de vergunningen. De planning is dat begin 2022 de ontwerpbesluiten door de provincie genomen zullen worden. Deze zullen dan ook ter inzage worden gelegd. Iedereen die dat wil kan dan een zienswijze indienen. Wanneer dit aan de orde is, zullen we dat vermelden op de website. 
Volg Vattenfall

Over Vattenfall

In Nederland was Vattenfall tot 2019 actief als Nuon. Voortaan gaan we verder onder een nieuwe naam: Vattenfall. We produceren en leveren elektriciteit, warmte, koude en gas en bieden klanten verschillende duurzame oplossingen. Binnen één generatie willen we fossielvrij leven mogelijk maken. Daarom investeren we fors in wind- en zonne-energie. Zo werken we aan een duurzame wereld, voor nu en in de toekomst