Nieuws

Tussentijdse resultaten MER

De milieueffectenrapportage (MER) beschrijft het onderzoek naar de effecten van een plan op het milieu. Bijvoorbeeld op natuur, geluid, landschap en ecologie. In de MER worden verschillende ontwerpen beschreven. Deze onderzoeken worden momenteel uitgevoerd. 

Hieronder vind je een tussentijds overzicht van de resultaten van de MER. Je vindt hier ook plattegronden en visualisaties van de zes alternatieven. 

Resultaten MER – plangebied en alternatieven

Resultaten MER – slagschaduw, landschap en overige effecten
Volg Vattenfall

Over Vattenfall

In Nederland was Vattenfall tot 2019 actief als Nuon. Voortaan gaan we verder onder een nieuwe naam: Vattenfall. We produceren en leveren elektriciteit, warmte, koude en gas en bieden klanten verschillende duurzame oplossingen. Binnen één generatie willen we fossielvrij leven mogelijk maken. Daarom investeren we fors in wind- en zonne-energie. Zo werken we aan een duurzame wereld, voor nu en in de toekomst