Maand: maart 2021

Tussentijdse resultaten MER

De milieueffectenrapportage (MER) beschrijft het onderzoek naar de effecten van een plan op het milieu. Bijvoorbeeld op natuur,...