Een fossielvrij leven binnen één generatie: dat is een flinke ambitie. Toch kan het, als we het samen doen. Te beginnen bij onszelf. We investeren fors in wind- en zonne-energie en bieden we oplossingen voor iedereen om eenvoudig over te stappen op fossielvrije energie.

Vattenfall, Stichting Eemswind en Energie Coöperatie Oudeschip en Omstreken hebben plannen om een windpark te ontwikkelen in de Eemspolder en de Emmapolder, ten westen van de Eemshaven.  We verwachten dat deze windmolens een capaciteit krijgen van minimaal 80 en maximaal 96 megawatt.

We gaan met de omgeving in gesprek om het windpark zo goed mogelijk in te passen. Met omwonenden bespreken we hoe zij mee kunnen profiteren van de opbrengst van het windpark.
Volg Vattenfall

Over Vattenfall

In Nederland was Vattenfall tot 2019 actief als Nuon. Voortaan gaan we verder onder een nieuwe naam: Vattenfall. We produceren en leveren elektriciteit, warmte, koude en gas en bieden klanten verschillende duurzame oplossingen. Binnen één generatie willen we fossielvrij leven mogelijk maken. Daarom investeren we fors in wind- en zonne-energie. Zo werken we aan een duurzame wereld, voor nu en in de toekomst