Nieuws

Notitie Reikwijdte en Detailniveau vastgesteld

Op 3 november 2020 stelde de Gedeputeerde Staten van de provincie de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor Windpark Eemshaven-West vast. Van 14 juli tot en met 7 september lag de NRD ter inzage via de website van de provincie.

Eerder dit jaar heeft Vattenfall de NRD voor Windpark Eemshaven-West ingediend. Deze NRD gaat over het voornemen tot het oprichten van een windpark van circa 9 tot 18 turbines in het gebied ten westen van de Eemshaven in de gemeente Het Hogeland. In de NRD staan nog geen inrichtingen voor het windpark zelf, daarover willen we eerst met omwonenden in gesprek gaan.

Via de NRD worden belanghebbenden geïnformeerd over de plannen voor het windpark. Ook beschrijft het wat er in de milieueffectrapportage (MER) onderzocht wordt. In de antwoordnota geeft de provincie Groningen een reactie op de binnen gekomen zienswijzen.

Notitie Reikwijdte en Detailniveau

Antwoordnota
Volg Vattenfall

Over Vattenfall

In Nederland was Vattenfall tot 2019 actief als Nuon. Voortaan gaan we verder onder een nieuwe naam: Vattenfall. We produceren en leveren elektriciteit, warmte, koude en gas en bieden klanten verschillende duurzame oplossingen. Binnen één generatie willen we fossielvrij leven mogelijk maken. Daarom investeren we fors in wind- en zonne-energie. Zo werken we aan een duurzame wereld, voor nu en in de toekomst