Nieuws

Informatiebijeenkomst bewoners Eemshaven-West

Vattenfall organiseerde op donderdag 20 augustus een informatiebijeenkomst over de eerste fase van Windpark Eemshaven-West. Bewoners die binnen een straal van 1.500 meter rondom het zoekgebied van de voorziene windmolens wonen, waren uitgenodigd. Tijdens de bijeenkomst gaven de projectleider en omgevingsmanager van Vattenfall toelichting op de plannen en konden omwonenden vragen stellen.

Tijdens de informatiebijeenkomst in Hotel Ekamper, gaf Vattenfall uitleg over de locatie van het windpark, de ruimtelijke procedure en de participatieregeling. Ook hebben we aan bewoners gevraagd hoe zij op de hoogte willen blijven van de ontwikkelingen rondom het windpark.

Zorgen

Daarnaast was er voldoende ruimte om vragen te stellen. Zo gaven aanwezigen aan dat ze ongerust zijn over hun zicht op het landschap en eventuele waardedaling van hun huis. Hier willen ze een goede regeling tegenover zien. Daarnaast is er gesproken over geluid, slagschaduw en zorgen over gezondheid. Om gezondheidseffecten te voorkomen, heeft de Rijksoverheid geluidsnormen opgesteld. Zo mag het geluid van een windmolen gemiddeld niet meer dan 47 dB Lden per jaar zijn op de gevel van woningen. Deze regels zijn vastgelegd in het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Meedelen in opbrengst

Tijdens de informatiebijeenkomst werden de bewoners ook bijgepraat over de drie mogelijkheden waardoor zij kunnen meedelen in de opbrengst van het park. Dit kan via de gebiedsgebonden bijdrage, de profijtregeling voor inwoners in de directe omgeving en dorpsmolens (10 procent lokaal eigendom van het windpark). Daarover lees je meer in deze presentatie.

Vattenfall vindt het belangrijk om bewoners te betrekken bij de bouw van het windpark. Daarom willen we regelmatig samenkomen om de voortgang van het project te bespreken. De eerstvolgende bijeenkomst zal gaan over de verschillende ontwerpen voor het windpark.

Raadpleeg hier de notulen van deze bijeenkomst.
Volg Vattenfall

Over Vattenfall

In Nederland was Vattenfall tot 2019 actief als Nuon. Voortaan gaan we verder onder een nieuwe naam: Vattenfall. We produceren en leveren elektriciteit, warmte, koude en gas en bieden klanten verschillende duurzame oplossingen. Binnen één generatie willen we fossielvrij leven mogelijk maken. Daarom investeren we fors in wind- en zonne-energie. Zo werken we aan een duurzame wereld, voor nu en in de toekomst