Nieuws

Uitnodiging: openbare informatiebijeenkomst Notitie Reikwijdte en Detailniveau Windpark Eemshaven-West

De provincie Groningen organiseert vanwege de terinzagelegging van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau van het Windpark Eemshaven-West een informatiebijeenkomst. De Notitie heeft als doel belanghebbenden te informeren over de plannen voor het windpark en beschrijft welke milieueffecten in het milieueffectrapport (MER) worden onderzocht.

De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 26 augustus 2020 van 19.00 tot 21.00 uur in ‘Hotel Ekamper’ aan de Radsweg 12 in Roodeschool.

Om de bijeenkomst zo veilig mogelijk te laten verlopen, bent u vanwege het coronavirus verplicht om zich aan te melden voor deze avond en een bepaald tijdslot te kiezen. U kunt zich hier aanmelden: www.provinciegroningen.nl/eemshavenwest.

Tijdens de bijeenkomst, waarbij Vattenfall en Stichting Eemswind ook aanwezig zijn, kunt u de Notitie inzien, geven we uitleg over de plannen en kunt u eventueel vragen stellen. Ook kunt u (mondeling) uw zienswijze indienen. U bent van harte welkom.

Deze avond volgt op een bijeenkomst voor de directe omwonenden van het geplande windpark. Die bewoners zijn begin juli door Vattenfall schriftelijk uitgenodigd voor deze bijeenkomst.
Volg Vattenfall

Over Vattenfall

In Nederland was Vattenfall tot 2019 actief als Nuon. Voortaan gaan we verder onder een nieuwe naam: Vattenfall. We produceren en leveren elektriciteit, warmte, koude en gas en bieden klanten verschillende duurzame oplossingen. Binnen één generatie willen we fossielvrij leven mogelijk maken. Daarom investeren we fors in wind- en zonne-energie. Zo werken we aan een duurzame wereld, voor nu en in de toekomst