Nieuws

Notitie Reikwijdte en Detailniveau gepubliceerd

Dinsdag 14 juli is de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor Windpark Eemshaven-West gepubliceerd. Tot en met maandag 7 september is de NRD in te zien.

Het doel van deze notitie is belanghebbenden informeren over de plannen voor het windpark. Ook beschrijft de NRD wat er in de milieueffectrapportage onderzocht wordt. Raadpleeg de notitie hier. Vanwege de zomervakantie is de publicatie verlengd van zes naar acht weken. Tot en met 7 september kan iedereen reageren. Raadpleeg voor meer informatie de website van de provincie.

In de NRD staan overigens nog geen inrichtingen voor het windpark zelf. Daarover willen we graag eerst met omwonenden in gesprek gaan. In augustus spreken we graag met direct omwonenden in een straal van 1.500 meter rondom het windpark. Hier nodigen we hen schriftelijk voor uit.

De provincie Groningen organiseert op woensdag 26 augustus een inloopbijeenkomst over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Meer informatie daarover volgt.
Volg Vattenfall

Over Vattenfall

In Nederland was Vattenfall tot 2019 actief als Nuon. Voortaan gaan we verder onder een nieuwe naam: Vattenfall. We produceren en leveren elektriciteit, warmte, koude en gas en bieden klanten verschillende duurzame oplossingen. Binnen één generatie willen we fossielvrij leven mogelijk maken. Daarom investeren we fors in wind- en zonne-energie. Zo werken we aan een duurzame wereld, voor nu en in de toekomst