Nieuws

Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) vastgesteld

Op dinsdag 30 juni 2020 stelde Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor Windpark Eemshaven-West vast.

Het doel van deze notitie is belanghebbenden informeren over de plannen voor het windpark. Ook beschrijft de NRD wat er in de milieueffectrapportage onderzocht wordt. Gedeputeerde Staten publiceert deze notitie op dinsdag 14 juli. Vanaf dat moment is dit document ook beschikbaar op deze website. Tot en met 7 september kan iedereen dan reageren. In de NRD staan overigens nog geen inrichtingen voor het windpark zelf. Daarover willen we graag eerst met omwonenden in gesprek gaan.

In gesprek met direct omwonenden

Om direct omwonenden bij te praten organiseren we in augustus een inloopdag. Wij nodigen omwonenden in een straal van 1.500 meter rondom het windpark schriftelijk uit. Uiteraard houden we rekening met de richtlijnen van het RIVM. 

Openbare inloopbijeenkomst NRD

De provincie Groningen organiseert op woensdag 26 augustus een inloopbijeenkomst over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau, naar verwachting digitaal. Binnenkort vind je op deze website meer informatie over de bijeenkomst.
Volg Vattenfall

Over Vattenfall

Vattenfall produceert en levert elektriciteit, warmte, koude en gas en biedt klanten verschillende duurzame oplossingen. Het Zweedse energiebedrijf investeert fors in windenergie, als één van de oplossingen om in de toekomst minder afhankelijk te zijn van het gebruik van fossiele brandstoffen.